A la pàgina inicial ja hi ha links d'adreces amb molts recursos i materials de llengua. També en trobeu més a la pàgina de recursos àrees.

Les que teniu aquí són especials, perquè les han fet alumnes.

Es tracta de materials que han elaborat alumnes que, havent estat nouvinguts, i veient les mancances de materials que hi havia en relació a la seva llengua, es van dedicar a crear aquests diccionaris o manuals, per ajudar els seus companys. Vull felicitar aquests nois per la seva iniciativa i per la seva tasca.

Diccionaris
Diccionar català- panjabi
Diccionari català-hindi


Manuals
Aprenentatge del català per a alumnes russos